Zdjęcie artykułu
  • 06 lip 2022
  • Samouczek
  • Technologia
  • Marcin

Wprowadzenie do EasyBudget - wersja mobilna

W tym poradniku poznasz podstawowe funkcjonalności EasyBudget w wersji mobilnej.

Aplikacja EasyBudget pomoże Ci planować i zapisywać swoje wydatki. Pozwoli Ci to odzyskać kontrolę nad swoimi finansami osobistymi i zwiększyć ilość Twoich oszczędności.

W tym krótkim poradniku dowiesz się jak korzystać z podstawowych funkcjonalności EasyBudget. 

Główny widok image

Główny ekran aplikacji przedstawia podsumowanie wybranego miesiąca. 

Aktywny miesiąc można zmienić posługując się strzałkami przy nazwie miesiąca w górnej części ekranu. Zmiana aktywnego miesiąca spowoduje załadowanie się danych z tego miesiąca. 

Na środkowej części ekranu widoczne są pogrupowane kategorie przychodów / wydatków.

Specjalną grupą są tutaj “Przychody”. Planowanie wydatków rozpoczyna się od zaplanowania ilości pieniędzy, jakie otrzymasz w wybranym miesiącu. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk “Planuj”, który aktywuje tryb planowania. Następnie wystarczy, że klikniesz kwotę w kolumnie “Plan” co pozwoli Ci na edycję tej wartości. 

Kwota, którą wpiszesz w przychodach powiększy Twoją pulę środków “Do rozdysponowania”, której wartość znajduje się na pasku nad kategoriami. “Do rozdysponowania” są to pieniądze, które nie mają planu, na co zostaną wydane. 

Po wpisaniu swoich przychodów kolejnym krokiem jest zaplanowanie wydatków na wybrany miesiąc. Wystarczy wpisać odpowiednią wartość przy każdej interesującej nas kategorii w kolumnie “Plan”. Po wpisaniu planu wydatków dostępne środki zostaną pomniejszone o tę wartość. Naszym zadaniem jest, aby “Do rozdysponowania” pokazało 0 zł. 

Wiesz już teraz jak planować swoje przychody i wydatki w EasyBudget. Kolejną rzeczą jest wprowadzanie rzeczywistych wydatków, które zostały poniesione w ciągu miesiąca. 

Można to zrobić na dwa sposoby. Klikając “+” (środkowy przycisk) na menu znajdującym się na dole ekranu. Następnie w widocznym ekranie możemy wprowadzić wszystkie niezbędne dane. 

Kolejnym sposobem jest kliknięcie nazwy kategorii, do której chcemy dodać wydatek na liście kategorii. Przeniesie nas to do widoku z widoczną listą transakcji wybranej kategorii. Po kliknięciu przycisku “Dodaj” pojawi się widok podobny do poprzedniego - z tym, że teraz nie ma potrzeby wyboru kategorii wydatku - wydatek zostanie automatycznie przypisany do kategorii, w którą kliknęliśmy liście. 

Teraz gdy już wiesz, jak planować i wprowadzać wydatki w EasyBudget warto jeszcze na chwilę wrócić do listy kategorii. W przychodach 2 kolumna nazywa się “Otrzymano” - jest to suma wprowadzonych transakcji w tych kategoriach. 

Otrzymane środki image

W pozostałych kategoriach 2 kolumna nazywa się “Dostępne” - jest to plan wydatków minus rzeczywiste wydatki - czyli ile pieniędzy możesz jeszcze wydać w danej kategorii według Twojego planu. 

Dostępne środki image

Po kliknięciu w tę kolumnę nazwa zmieni się na “Wydane”. Pokazana wartość będzie pokazywać sumę wydatków przypisanych do danej kategorii w wybranym miesiącu.

Wydane image

To już wszystko. Znasz już podstawowe funkcjonalności EasyBudget. Jeśli masz jakieś pytania lub coś jest nie jasne, nie zostawaj z tym sam/a - napisz do nas na kontakt@easybudget.pl - z chęcią Ci pomożemy :) 

Obrazki i zdjęcia nie będące zrzutami ekranu z aplikacji pochodzą z unsplash.com