Zdjęcie artykułu
  • 23 gru 2023
  • Technologia
  • Budżet domowy
  • Inne
  • EasyBudget

Procent składany: Co to jest?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to jest procent składany i jak może wpływać na Twoje finanse? Czytając ten artykuł, odkryjesz, jak to potężne narzędzie może napędzać wzrost Twoich oszczędności i inwestycji.

Czym jest procent składany?

Rozmawiając o finansach, terminy takie jak procent składany często pojawiają się w rozmowach. Ale co to tak naprawdę jest? Chociaż może to brzmieć skomplikowanie, zasada procentu składanego jest dość prostym konceptem do zrozumienia.

Procent składany, nazywany również procentem złożonym, jest podstawową zasadą w finansach osobistych i inwestowaniu. W przeciwnym razie nazywany jest cudem złożenia z powodu możliwości gwałtownego zwiększania Twojego kapitału.

Procent składany oznacza, że odsetki są naliczane nie tylko na początkowy kapitał (lub kwotę pierwotnej inwestycji), ale także na odsetki, które już narosły. W efekcie, zarabiasz odsetki od odsetek, co sprawia, że Twoje pieniądze pracują dla Ciebie. Analogicznie, może to prowadzić do spłacania odsetek od odsetek w przypadku zaległości ze spłatą długu.

Zilustrujemy to za pomocą przykładu. Załóżmy, że inwestujesz 1000 zł z rocznym oprocentowaniem na poziomie 5%. Po pierwszym roku zarobisz 50 zł odsetek, co daje Ci łącznie 1050 zł. W następnym roku zarobisz 5% z 1050 zł, co daje Ci 52,50 zł.

Można to rozumieć jako "odsetki od odsetek". Jest to jednym z najmocniejszych narzędzi w świecie inwestycji, ponieważ może znacząco przyczynić się do wzrostu Twojego portfela inwestycyjnego w długim okresie.

Porównanie procentu składanego z procentem prostym

Kiedy zaczynasz interesować się finansami, masz do czynienia z dwoma typami procentów - procentem składanym i procentem prostym. Rozróżnienie między tymi dwoma jest kluczowe dla zrozumienia, jak Twoje pieniądze mogą pracować dla Ciebie.

Zacznijmy od tego, co to jest procent prosty. Jest to najprostsza forma oprocentowania, która polega na obliczaniu procentu tylko od początkowego kapitału. Dla przykładu, jeśli zainwestujesz 1000 zł na rok z rocznym oprocentowaniem 5%, po roku dostaniesz z powrotem swoje 1000 zł plus 50 zł odsetek.

Po drugim roku, kwota odsetek pozostaje taka sama - niezależnie od czasu, oprocentowanie jest wyliczane tylko od pierwotnej kwoty. Chociaż procent prosty jest łatwy do szerumienia, to niestety nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o maksymalizację zysków.

Tutaj z pomocą przychodzi procent składany.

Jest znacznie potężniejszym narzędziem do pomnażania Twoich pieniędzy. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim fragmencie artykułu, procent składany nalicza odsetki nie tylko od samego kapitału, ale także od nagromadzonych odsetek.

Wracając do naszego przykładu z inwestycją 1000 zł przy oprocentowaniu 5% rocznie, w przypadku procentu składanego po pierwszym roku na koncie miałbyś 1050 zł. Ale w przeciwieństwie do procentu prostego, odsetki w kolejnym roku są obliczane z kwoty 1050 zł, nie z oryginalnej kwoty 1000 zł.

To oznacza, że po drugim roku Twoje odsetki wyniosłyby nie 50 zł, ale 52,50 zł, a na koncie miałbyś łącznie 1102,50 zł. Po trzecim roku, odsetki byłyby obliczane z 1102,50 zł, a nie 1000 zł - i tak dalej.

To jest sekret oszałamiającego efektu procentu składanego - z każdym rokiem Twoje zyski rosną coraz szybciej!

Porównując te dwie metody, łatwo zrozumieć, dlaczego mówi się, że procent składany to najmocniejsza siła we wszechświecie. Jeśli chodzi o inwestowanie i oszczędzanie, procent składany może przynieść znacznie więcej korzyści niż procent prosty.

Krok po kroku: jak obliczyć procent składany

Zakładając, że już jesteś zaznajomiony z tym, jak działają procenty proste i składane, zastanówmy się teraz, jak obliczyć procent składany. To nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Do obliczania procentu składanego często używany jest wzór matematyczny, zwany wzorem na złożenie odsetek. Wygląda on tak:

A = P (1 + r/n) ^ nt

Gdzie:

A - jest to wartość przyszła inwestycji/kapitału po określonym czasie,
P - jest to wartość początkowa inwestycji, czyli kwota, którą pierwotnie zainwestowałeś,
r - jest to roczne oprocentowanie wyrażone jako ułamek (np. 5% = 0,05),
n - jest to liczba okresów kapitalizacji odsetek na rok,
t - jest to czas inwestycji wyrażony w latach.

Jak zatem zastosować ten wzór? Przejdźmy krok po kroku przez proces obliczania procentu składanego.

Załóżmy, że zainwestowałeś 5000 zł w fundusz inwestycyjny, który daje Ci roczne oprocentowanie na poziomie 7%. Zgadzamy się, że fundusz ten nalicza odsetki na koniec każdego roku, co oznacza, że n=1. Planujesz utrzymać swoją inwestycję przez 10 lat.

Pierwszym krokiem jest przeliczenie oprocentowania na wartość dziesiętną, czyli 7% stałoby się 0,07.

Następnie podstawiamy nasze wartości do wzoru:

A = 5000 (1 + 0,07/1) ^ (1*10)

Po przeliczeniu otrzymujemy:

A = 5000 (1 + 0,07) ^ 10

A potem:

A = 5000 * 1,07 ^ 10 // mnożymy do czasu uzyskania wartości przyszłej inwestycji

Obliczając to, dowiadujemy się, że po 10 latach Twoja inwestycja wzrośnie do około 9835,76 zł. To jest siła procentu składanego!

Za pomocą wzoru na procent składany można dość łatwo obliczyć wartość przyszłą inwestycji, co może pomóc Ci podejmować mądrzejsze decyzje finansowe. Nie zapomnij jednak, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a w przeszłości behawioralne wyniki nie gwarantują przyszłych wyników.

Przykładowe obliczenia procentu składanego

Aby głębiej zrozumieć, jak działa procent składany, przyjrzyjmy się teraz konkretnym przykładom. Pokażemy, jak wyglądałyby obliczenia dla różnych scenariuszy: z różnym kapitałem początkowym, różnymi stawkami oprocentowania i różnymi okresami czasu.

Zacznijmy od pierwszego przykładu: Otóż, gdy masz 1000 zł do zainwestowania z rocznym oprocentowaniem 5% na 10 lat.

Podstawiając te wartości do naszego wzoru na procent składany, otrzymujemy:

A = 1000 (1 + 0,05/1) ^ (1*10)

Obliczając to, otrzymujemy, że po 10 latach twoje 1000 zł wzrosłoby do około 1628,89 zł.

Teraz, co by się stało, gdybyś zainwestował te same 1000 zł, ale z wyższym oprocentowaniem 7%, na te same 10 lat?

Podstawmy te wartości do naszego wzoru:

A = 1000 (1 + 0,07/1) ^ (1*10)

Na koniec, otrzymujemy, że po 10 latach twoje 1000 zł wzrosłoby do około 1967,15 zł.

Widzisz różnicę? Pomimo tego, że początkowa kwota inwestycji i czas były takie same, wyższe oprocentowanie przekładało się na znacznie wyższy zwrot z inwestycji. To pokazuje, jak istotne jest oprocentowanie przy obliczaniu procentu składanego.

Przejdźmy teraz do ostatniego przykładu. Załóżmy, że masz tym razem 3000 zł do zainwestowania z rocznym oprocentowaniem 5% na 20 lat.

Podstawmy te wartości do naszego wzoru:

A = 3000 (1 + 0,05/1) ^ (1*20)

Na koniec, otrzymujemy, że po 20 latach twoje 3000 zł wzrosłoby do około 7920,94 zł.

Jak widzisz, zarówno czas, jak i oprocentowanie mają znaczenie, ale pamiętaj, że najważniejsze jest zrozumienie, jak działa procent składany, abyś mógł maksymalizować swoje zyski na przestrzeni lat.

Zastosowania i korzyści stosowania procentu składanego

Procent składany to ważne narzędzie w kręgu finansów, które ma szereg zastosowań. W tej ostatniej sekcji naszego artykułu, chciałbym przedyskutować kilka praktycznych zastosowań procentu składanego i korzyści, które może on przynieść.

Najważniejszym zastosowaniem procentu składanego jest w świecie inwestycji. Wszystkie wyniki z inwestycji, które rozpatrujemy jako długoterminowe, takie jak fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje czy konta oszczędnościowe, zazwyczaj korzystają z procentu składanego. To dlatego tak ważne jest, abyś zrozumiał jak działa procent składany i jak potężnym narzędziem może się on stać dla Twojego portfela inwestycyjnego.

Jedną z największych korzyści procentu składanego jest to, że może on znacząco zwiększyć Twoje oszczędności w długim okresie. A to za sprawą efektu naliczania odsetek od odsetek. Dzięki temu, osiągniesz znacznie większe wyniki, niż gdybyś inwestował tę samą kwotę przy użyciu procentu prostego.

Możliwość wykorzystania procentu składanego jest także kluczowa, jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać na emeryturę, tym więcej skorzystasz na efekcie procentu składanego, ponieważ dłuższy okres czasu pozwala na większe złożenie odsetek.

Procent składany jest również pomocny podczas spłaty długów. To dlatego, że wiele pożyczek osobistych i kart kredytowych używa procentu składanego do obliczania odsetek od Twojego salda. Jeżeli dokładnie rozumiesz, jak działa procent składany, będziesz mógł lepiej zarządzać swoim długiem i uniknąć niespodzianek.

I na koniec, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że procent składany to jedno z najpotężniejszych narzędzi finansowych, które masz do dyspozycji. Wiedza o tym, jak działa i jak go obliczać, może znacząco przyczynić się do osiągnięcia Twoich finansowych celów, czy to chodzi o oszczędzanie na emeryturę, inwestowanie czy zarządzanie długiem. Wiec wykorzystaj tę wiedzę i zobacz, jak Twoje finanse zaczną rosnąć!

 

 

Obrazki i zdjęcia nie będące zrzutami ekranu z aplikacji pochodzą z unsplash.com