Raty stałe czy malejące?

Sprawdź, jakie raty będą dla Ciebie korzystniejsze.

Najczęściej zadawane pytania

Raty stałe to takie, które przez cały okres kredytu mają stałą wartość. To oznacza, że co miesiąc płacisz dokładnie tyle samo. W przypadku rat malejących kwota raty jest najwyższa na początku i sukcesywnie maleje z każdym miesiącem. To dlatego, że spłacasz kapitał kredytu, a odsetki są naliczane od coraz mniejszej kwoty.

Wybór między tymi dwoma opcjami zależy od wielu czynników, w tym od Twoich preferencji, sytuacji finansowej i planów na przyszłość.

W przypadku rat stałych kwota każdej raty składa się z części kapitałowej i odsetkowej, ale suma obu tych części jest stała przez cały okres kredytu. Z kolei w ratach malejących początkowo płacisz więcej odsetek, a z czasem ich udział maleje, zaś udział części kapitałowej rośnie.

Obliczając raty równe, banki uwzględniają oprocentowanie i okres kredytowania, dzieląc całą sumę na równe części. Raty malejące są obliczane tak, że odsetki są naliczane od pozostałego kapitału - im mniej kapitału pozostaje do spłaty, tym niższa jest rata.

Raty stałe są bardziej przewidywalne i łatwiejsze do uwzględnienia w domowym budżecie, ponieważ co miesiąc płacisz dokładnie tę samą kwotę. Są one odpowiednie dla osób, które cenią sobie stałość i regularność w wydatkach.

Jeśli nie masz dużych rezerw finansowych lub Twoje przychody są regularne i nie oczekujesz większych zmian w zarobkach, raty równe mogą być dla Ciebie bezpieczniejszą opcją, pozwalającą unikać niespodzianek finansowych.

Raty malejące są korzystne dla osób, które przewidują, że w przyszłości ich sytuacja finansowa się polepszy, np. dzięki awansowi. Początkowo raty są wyższe, ale z czasem maleją, co może być korzystne dla osób planujących większe wydatki w przyszłości.

Ponadto, jeśli patrzymy na całkowitą sumę odsetek płatnych przez cały okres kredytu, raty malejące mogą okazać się tańsze niż raty równe, choć początkowy wysiłek finansowy jest większy.

Zalety rat stałych to przede wszystkim przewidywalność i stałość - co miesiąc płacisz tę samą kwotę, co ułatwia planowanie budżetu. Dzięki temu nie musisz się martwić niespodziewanymi wahaniami w wysokości raty.

Wadą rat stałych może być to, że przez większość okresu kredytowania płacisz więcej odsetek niż w przypadku rat malejących. Często też łączna kwota, którą zapłacisz bankowi w ciągu całego okresu kredytowania, jest wyższa niż w przypadku rat malejących.

Zalety rat malejących to głównie niższa łączna kwota odsetek do zapłaty w porównaniu z ratami równymi. Choć początkowo płacisz więcej, z czasem Twoje obciążenie finansowe maleje.

Wadą rat malejących jest ich początkowa wysokość, która może być obciążeniem dla budżetu. Ponadto, początkowa niepewność i zmienność rat może być problematyczna dla osób, które nie mają stałych i przewidywalnych dochodów.

W przypadku rat stałych koszty początkowe są zazwyczaj niższe niż w przypadku rat malejących, ponieważ pierwsza rata jest taka sama jak każda kolejna. Dla rat malejących pierwsza rata jest najwyższa i zawiera największy udział odsetek.

Warto też zwrócić uwagę na ewentualne opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytu, które mogą różnić się w zależności od wyboru rodzaju raty.

Oprocentowanie kredytu to koszt, jaki ponosisz za wypożyczenie pieniędzy od banku. W przypadku wyższego oprocentowania różnica w łącznej sumie odsetek między ratami równymi a malejącymi może być bardziej zauważalna, co czyni raty malejące bardziej atrakcyjnymi.

Jeśli oprocentowanie jest niskie, różnica w kosztach odsetek między obiema opcjami rat może być mniejsza, co czyni wybór bardziej zależnym od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej kredytobiorcy.

To zależy od umowy z bankiem i jego oferty. Niektóre banki pozwalają na zmianę rodzaju raty w trakcie trwania kredytu, ale może to wiązać się z dodatkowymi opłatami lub koniecznością przeliczenia warunków kredytu.

Jeśli myślisz o zmianie rodzaju raty, najlepiej skonsultować się z doradcą kredytowym w swoim banku, aby poznać dostępne opcje i ewentualne koszty z tym związane.