Kalkulator inflacji

Poniżej sprawdzisz jak zmieni się wartość Twoich pieniędzy w ciągu lat poprzez inflację.

Najczęściej zadawane pytania

Inflacja to wzrost cen towarów i usług w danym okresie czasu, najczęściej w skali roku. Gdy mówimy, że inflacja wynosi 10%, oznacza to, że przeciętne ceny towarów i usług w danym kraju wzrosły o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Wyobraźmy sobie, że rok temu za chleb płaciliśmy 5 zł. Jeżeli przez rok inflacja wyniosła 10%, to teraz ten sam chleb kosztuje 5,50 zł. Dla nas, jako konsumentów, oznacza to, że nagle musimy płacić więcej za to samo, co kupowaliśmy wcześniej. 

Dlaczego to jest ważne? Ponieważ nasza siła nabywcza – czyli to, ile towarów i usług możemy kupić za nasze pieniądze – spada. Jeśli nasze zarobki nie rosną w tempie co najmniej równym inflacji, w praktyce oznacza to, że mamy mniej pieniędzy na zakupy, rachunki czy rozrywkę, nawet jeśli nominalnie zarabiamy tyle samo co rok wcześniej.

Inflacja miesięczna to procentowy wzrost cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W praktyce, jeśli cena pewnego koszyka towarów i usług wynosiła 1000 zł w styczniu, a w lutym wynosiła 1010 zł, inflacja miesięczna za luty wynosiłaby 1%. 

W rzeczywistości obliczenie inflacji miesięcznej jest bardziej skomplikowane, ponieważ uwzględnia się bardzo wiele towarów i usług. Organizacje, takie jak Główny Urząd Statystyczny, monitorują ceny wielu produktów i usług, tworząc średnią cen tych produktów w danym miesiącu w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ta średnia pokazuje, czy żyjemy w czasach, kiedy ceny generalnie rosną, spadają, czy pozostają stabilne.

Chronienie pieniędzy przed inflacją to klucz do zachowania ich wartości na przestrzeni lat. Pierwszym i najbardziej oczywistym krokiem jest inwestowanie. Trzymanie pieniędzy w domu lub na zwykłym koncie oszczędnościowym, które przynosi niskie oprocentowanie, sprawia, że tracą one na wartości, w miarę jak ceny rosną. Dobrze jest rozważyć różne formy inwestycji – od lokat bankowych, przez akcje, obligacje, nieruchomości, aż po metale szlachetne.