Kalkulator oszczędności

Zwizualizuj Twoje oszczędności, a potem zbuduj je razem z nami

 

Zobacz jak mogą rosnąć Twoje oszczędności. Rozpocznij od wprowadzenia pewnej wpłaty początkowej (np. tego co aktualnie masz na koncie), zdefiniowania ile dołożysz co miesiąc i ustal roczne oprocentowanie nominalne.

W tej symulacji zakładamy miesięczną kapitalizację odsetek i automatycznie potrącamy od nich 19% (podatek Belki), tak, jak dzieje się to na rachunku oszczędnościowym.

Najczęściej zadawane pytania

Oprocentowanie nominalne rachunku odnosi się do stopy procentowej, jaką instytucja finansowa (np. bank) deklaruje w stosunku do danego produktu finansowego, takiego jak lokata, kredyt czy rachunek oszczędnościowy. Oprocentowanie nominalne przedstawia roczny procent kapitału, który zostanie naliczony jako odsetki.

Jednak ważne jest, aby odróżnić oprocentowanie nominalne od oprocentowania efektywnego (rzeczywistego). Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia składania odsetek w okresie roku (jeśli odsetki są kapitalizowane częściej niż raz w roku) ani dodatkowych opłat i prowizji związanych z danym produktem finansowym.

Oprocentowanie efektywne uwzględnia te czynniki i daje bardziej dokładny obraz kosztów kredytu lub rzeczywistego zwrotu z inwestycji. Dlatego, kiedy porównujesz różne produkty finansowe, warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie nominalne, ale przede wszystkim na oprocentowanie efektywne.

"Podatek Belki" to potoczne określenie podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych wprowadzonego w Polsce w 2001 roku za rządu premiera Leszka Millera, którego minister finansów był Marek Belka. Stąd pochodzi jego nieformalna nazwa, od nazwiska ministra.

Ten podatek obciąża dochody z różnych źródeł kapitałowych, takich jak odsetki z lokat bankowych, zyski z obligacji czy dywidendy. W momencie wprowadzenia jednym z głównych założeń podatku było zlikwidowanie możliwości omijania opodatkowania dochodów kapitałowych poprzez przenoszenie ich do innych form inwestycji, które wcześniej były zwolnione z podatku.

Warto zauważyć, że podatek Belki to podatek źródłowy, co oznacza, że jest on pobierany automatycznie przez instytucje finansowe (np. banki) w momencie realizacji zysku dla podatnika (np. wypłata odsetek z lokaty).

Ze względu na procent składany. Procent składany to sposób obliczania odsetek, w którym odsetki są liczane nie tylko od początkowej kwoty głównej (kapitału początkowego), ale także od odsetek, które zostały wcześniej dodane do tej kwoty. Dzięki temu kapitał rośnie w sposób wykładniczy w dłuższym czasie.

Aby lepiej zrozumieć ideę procentu składanego, rozważmy przykład:

Załóżmy, że inwestujesz 1000 zł na rok z roczną stopą procentową 10% w systemie procentu składanego.

Po pierwszym roku miałbyś: 1000 zł + 10% z 1000 zł = 1000 zł + 100 zł = 1100 zł

W drugim roku odsetki są naliczane nie tylko od pierwotnej kwoty 1000 zł, ale także od 100 zł odsetek z pierwszego roku. Więc po drugim roku miałbyś: 1100 zł + 10% z 1100 zł = 1100 zł + 110 zł = 1210 zł

I tak dalej.

W porównaniu, w systemie procentu prostego odsetki są naliczane tylko od początkowej kwoty głównej. W tym przypadku po każdym roku miałbyś dodatkowe 100 zł, więc po dwóch latach miałbyś 1200 zł, a nie 1210 zł jak w systemie procentu składanego.

Procent składany jest często stosowany w produktach finansowych, takich jak lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne czy kredyty, ponieważ w dłuższym okresie czasu prowadzi do większych zysków (lub kosztów w przypadku kredytów) niż procent prosty.

Oprocentowanie roczne odnosi się do stopy procentowej, która jest naliczana przez cały rok. Jeśli jednak odsetki są kapitalizowane w krótszych odstępach czasu niż raz w roku (na przykład co miesiąc, co kwartał itp.), efektywne oprocentowanie roczne (czyli rzeczywiste oprocentowanie) będzie nieco wyższe niż podane oprocentowanie roczne (nominalne).

Dlaczego? Ponieważ w momencie każdej kapitalizacji odsetki są dodawane do głównej kwoty, a następnie w kolejnych okresach kapitalizacji odsetki są naliczane także od wcześniej naliczonych odsetek.

Przykład: Załóżmy, że mamy lokatę z oprocentowaniem nominalnym 12% rocznie, ale odsetki są kapitalizowane co kwartał.

Jeśli inwestujesz 1000 zł:

  • Po pierwszym kwartale otrzymasz 3% (czyli 12% podzielone przez 4) z 1000 zł, co daje 30 zł odsetek. Twoja suma wynosi więc 1030 zł.
  • W drugim kwartale odsetki są naliczane od 1030 zł, co daje kolejne 30,90 zł (3% z 1030 zł). Suma po drugim kwartale to 1060,90 zł.
  • W trzecim kwartale odsetki są naliczane od 1060,90 zł, co daje kolejne 31,83 zł. Suma po trzecim kwartale to 1092,73 zł.
  • W czwartym kwartale odsetki są naliczane od 1092,73 zł, co daje kolejne 32,78 zł. Suma po czwartym kwartale wynosi 1125,51 zł.

Podsumowując, w ciągu roku twoje 1000 zł przekształciło się w 1125,51 zł, co oznacza rzeczywiste oprocentowanie roczne wynoszące 12,55%, a nie 12%.

W praktyce, im częściej odsetki są kapitalizowane, tym większe będzie różnice między oprocentowaniem nominalnym a rzeczywistym. Oczywiście w rzeczywistości różnice te mogą być niewielkie, ale przy dużych kwotach i dłuższych okresach czasu mogą prowadzić do znaczących różnic w naliczonych odsetkach.