Shape Shape Shape Shape
Zrzut ekranu z widoku ustawień budżetu

Budżet domowy

W aplikacji słowem "budżet" określamy oddzielny zestaw kategorii, planów oraz transakcji. Każdemu użytkownikowi rejestrującemu się bezpośrednio (nie przez zaproszenie) tworzony jest budżet nazwany domyślnie "Budżet domowy" wraz z zestawem popularnych kategorii.

Widok "Ustawienia" umożliwia zmianę nazwy budżetu oraz zapraszanie dodatkowych uczestników.

 

Wiele budżetów

Aplikacja umożliwia posiadanie lub bycie uczestnikiem maksymalnie trzech budżetów.

Budżet w kontekście którego aktualnie się znajdujemy jest widoczny po lewej stronie w menu. W tym miejscu możliwe jest także wybranie innego i utworzenie kolejnego.

Widok przełącznika budżetów

Współdzielenie budżetu

W naszej aplikacji udostępniamy możliwość wspólnego prowadzenia budżetu przez wiele osób. Aby to zrobić, właściciel budżetu musi jedynie wysłać zaproszenie podając email dodatkowej osoby, a ta - klikając w otrzymany link - musi jedynie to zaproszenie zaakceptować.

Po akceptacji wspólny budżet zachowuje się analogicznie jak budżet osobisty - dostępny jest do wyboru w menu po lewej stronie oraz w jego ramach uczestnik posiada pełen dostęp do wszystkich wprowadzonych danych z możliwością ich edycji.

Na widoku "Statystyki" dostępna jest sekcja "Rozliczenie", która pozwala określić kto w danym miesiącu wydał więcej i ile brakuje do wyrównania.

Widok listy z uczestnikiem budżetu