Shape Shape Shape Shape

Cele i przypisywanie pieniędzy

Po stworzeniu rachunku (lub wielu) oraz po określeniu w jakich kategoriach mieszczą się wszystkie transakcje w ramach naszego budżetu należy zaplanować określić nasze cele i przypisać  posiadane przez nas pieniądze.

W aplikacji służą do tego - jak zostało to wspomniane na stronie o kategoriach - grupa kategorii "Przychody" (nie można jej usunąć) oraz dowolna inna grupa kategorii wydatków.

Zdjęcie - planowanie

Do rozdysponowania

Kwota widoczna na górze ekranu ("Do rozdysponowania") to pieniądze, które posiadamy na rachunkach bankowych, a które nie są przypisane do żadnej kategorii. Konkretne wartości, które składają się na tę pozycję można zobaczyć klikając ikonkę informacji.

Obrazek - do rozdysponowania

Przypisywanie pieniędzy

Planowanie przeznaczenia naszych środków na uzupełnieniu wartości w wierszu konkretnej kategorii. Wprowadzenie tej informacji skutkuje pomniejszeniem kwoty "Do rozdyspononowania". Jeżeli kategoria, do której przypisaliśmy środki, nie jest celem, niewykorzystane środki zostaną ponownie dodane do kwoty "Do rozdysponowania" w przyszłych miesiącach.

Zdjęcie - planowanie wydatków

Cele

W ramach poszczególnych kategorii w aplikacji można zdefiniować określone cele:

  • "Potrzebuję przeznaczyć" - ten rodzaj celu pozwala nam określić ile pieniędzy potrzebujemy regularnie na ponoszone wydatki np. czynsz, ubezpieczenia itp. 
  • "Chcę zbudować oszczędności" - ten rodzaj celu ułatwia budowanie oszczędności. 
    • Wariant "Odkładając co miesiąc" polega na odkładaniu stałej kwoty co miesiąc
    • Wariant "Odkładając" ma dodatkowe opcjonalne ustawienia - możemy chcieć nazbierać określoną kwotę do okreslonej daty - lub zbierać pieniądze bez szczegółowego celu
  • "Chcę spłacić kredyt" - pozwala na zdefiniowanie comiesięcznej raty.

W zależności od wybranego celu, na liście kategorii aplikacja będzie nam podpowiadać jak nam idzie z ich realizacją: