Shape Shape Shape Shape
Zrzut ekranu z widokiem grup kategorii

Kategoryzacja

Tworzenie kategorii to proces analogiczny do opisywania kopert w tradycyjnym budżecie. Proces ten pozwala na przydzielenie pieniędzy na poszczególne cele oraz na późniejsze kontrolowanie faktycznych na nie wydawanych.

W ramach aplikacji kategoryzacja dzieje się na dwóch poziomach: grup kategorii oraz kategorii.

 

Grupy kategorii

Kategorie dotyczące tych samych obszarów życia mogą być pogrupowane razem w celu bardziej klarownego obrazu budżetu. Przykładowo wydatki związane z samochodem takie jak paliwo, ubezpieczenie, przeglądy i konserwacja nie są w ogóle związane z wydatkami na mieszkanie.

W aplikacji istnieją dwa rodzaje typów grup kategorii:

  • przychody - istnieje tylko jedna, domyślna grupa, której nie można usunąć. W jej ramach należy skategoryzować i umieścić wszystkie wpływające kategorie wpływających środków. 
  • wydatki - może istnieć ich dowolna ilość z dowolną ilością kategorii.

 

Kategorie

W ramach kafelków z grupami kategorii może znaleźć się dowolna liczba kategorii wydatków. Nie ma żadnych określonych zasad co do podziału - jest to wyłącznie kwestia osobistych preferencji. Chociaż raczej nie ma sensu kategoryzować pojedyńczych produktów z paragonów :)

Co istotne, w aplikacji planuje się oraz zapisuje faktyczne transakcje właśnie w ramach pojedynczych kategorii, a nie całych grup. Podział ten jest także widoczny w statystykach.