Shape Shape Shape Shape
Wyeksportowane dane

Eksport budżetu z aplikacji

Rozumiemy, że wiele osób prowadzi analizy swojego budżetu na indywidualne sposoby, dlatego aby wyjść tej potrzebie naprzeciw - udostępniamy możliwość eksportu wprowadzonych danych do plików csv. 

Wyeksportować dane można wybierając pozycję z menu po prawej stronie. Po wybraniu żądanego zakresu dat zwrócone zostanie archiwum zawierające dwa pliki - jeden z planami dla kategorii, a drugi z wprowadzonymi transakcjami.

Eksport z menu

Po co eksportować dane?

Wyeksportowane dane mogą być zaimportowane i przetworzone w innym narzędziu, np. w Excelu lub Power BI. Dzięki temu można w łatwy sposób rozszerzyć funkcjonalności aplikacji o dodatkowe wykresy lub podsumowania.

Przykładowy wykres z excela