Shape Shape Shape Shape
Zdjęcie - dostępne środki

Dostępne środki

Wszystkie zaplanowane dla kategorii środki działają na zasadzie kopert (zasada opisana tutaj). Oznacza to, że wartość dostępnych do wykorzystania środków w ich ramach przechodzi pomiędzy kolejnymi miesiącami.

Przykładowo, planując wydatki na kategorię Jedzenie w maju na 1200 zł pula dostępnych środków zostaje o te właśnie 1200 zł powiększona. W wyniku dokonywanych i spisywanych transakcji wprowadzono łącznie 1000 zł wydatków, co oznacza, że wartość dostępnych środków na koniec miesiąca wynosi 200 zł. 

Po przejściu do widoku miesiąca czerwca wartość dostępnych środków również wynosi 200 zł (tak jakby środki te włożone były do fizycznej koperty i były nadal gotowe do wyjęcia).

Pokrycie nadmiarowych wydatków

W trakcie miesiąca może zdarzyć się, że suma wydatków w ramach danej kategorii przekroczy plan. W takim przypadku udostępniamy funkcjonalność pozwalającą na pokrycie niedomiaru poprzez przeniesienie środków z innej kategorii posiadającej nadmiar.

Funkcjonalność ta dostępna jest, gdy w aktywnej kategorii wartość dostępnych środków jest na minusie.

Zdjęcie - pokryj wydatki

Przeniesienie środków

Analogicznie do sytuacji wystąpienia niedomiaru, zdarzyć się również może, że plan znaczaco przekroczy poniesione wydatki. W takiej sytuacji rozsądnym może być np. przeniesienie nadmiaru na konto oszczędnościowe lub przeznaczenie ich na inny cel.

Aby umożliwić tę operację, dostępna jest odwrotna - do pokrywania nadmiarowych wydatków - funkcjonalność. Widoczna jest tylko wtedy, gdy aktywna kategoria posiada dodatnie dostępne środki 

Zdjęcie - przenieś środki