Shape Shape Shape Shape

Statystyki

Prowadząc budżet domowy oprócz planowania i spisywania wydatków istotne jest także wyciąganie wniosków. Aby analiza danych była łatwiejsza, udostępniamy szereg wykresów i podsumowań.

Statystyki

Zakładka "Wydatki"

Wykres widoczny w zakładce "Wydatki" pozwala na przeanalizowanie i porównanie udziału poszczególnych kategorii we wszystkich wydatkach poniesionych w wybranych miesiącach. Po otworzeniu wykresu widoczny jest rozkład z podziałem na grupy kategorii, a po kliknięciu w słupek na wykresie - widoczny jest rozkład poszczególnych kategorii.

Dzięki temu wykresowi możemy dowiedzieć się, jak proporcjonalnie do siebie rozkładają się oraz jak regularne są nasze wydatki.

Widok podsumowania

Zakładka "Podsumowanie"

Zakładka "Podsumowanie" pozwala nam dowiedzieć się, jaki proporcjonalny udział w całości wydatków z wybranego okresu mają poszczególne grupy kategorii i kategorie. Oprócz wykresu kołowego dostępna jest także lista na której widoczne są wszystkie transakcje uwzględnione w prezentowanych danych. 

Dzięki tej zakładce możemy przeanalizować na co wydajemy najwięcej. 

Zdjęcie przychód vs wydatki

Zakładka "Przychód vs wydatki"

Wykres dostępny na zakładce "Przychód vs wydatki" pokazuje jak wyglądają nasze przepływy pieniężne. Zieloną linią zaznaczone są przychody, a niebieską wydatki. W optymalnym budżetowaniu, obie linie powinny się pokrywać. Gdy niebieska znajdowałaby się nad zieloną - oznacza to życie na kredyt. W przeciwnym przypadku - nie wszystkie środki zostały rozdysponowane.

Zdjęcie rozliczenia

Zakładka "Rozliczenie"

Zakładka "rozliczenie" przydatna jest w przypadku prowadzenia budżetu domowego w parę osób. Widoczna na niej tabelka pozwala stwierdzić, który uczestnik budżetu wydał więcej oraz kto ile komu musi oddać, aby było po równo.