Shape Shape Shape Shape

Spisywanie przychodów i wydatków

W ciągu miesiąca zazwyczaj otrzymujemy wynagrodzenie z jednego lub kilku źródeł oraz ponosimy róznego rodzaju wydatki. Z perspektywy budżetu domowego ważne jest, aby spisywać je co pozwala na weryfikowanie skuteczności budżetu oraz wprowadzania do niego poprawek.

Zdjęcie - transakcje

Transakcje

W aplikacji EasyBudget każda taka operacja identyfikowana jest jako Transakcja. Każda transakcja musi być skategoryzowana (o typach kategorii na stronie Kategorie), co pozwala na analizę wydatków w ciągu miesiący (Statystyki).

Zdjęcie - szablony

Szablony transakcji

Wiele operacji w ciągu miesiąca powtarza się cyklicznie jak np. wynagrodzenie, czynsz lub róznego rodzaju abonamenty. Aby ułatwić pamiętanie o nich i ich wprowadzanie w naszej aplikacji dostępny jest mechanizm nazwany szablonami transakcji.

Definiując szablon transakcji należy wybrać wszystkie standardowe parametry oraz określić interwał, co jaki taka transakcja występuje. Następnie na liście transakcji widoczne są wszystkie spodziewane transakcje na jego podstawie. 

Po kliknięciu w taką transakcję można albo potwierdzić jej zrealizowanie (wprowadzając rzeczywiste parametry, które mogą nieco różnić się względem założeń jak np. wysokość opłat) lub ją odrzucić.

Niepotwierdzone transakcje nie mają żadnego wpływu na wartości dostępne w budżecie (tzn. nie są uwzględnione ani w środkach do rozdysponowania ani w dostępnych środkach).

Zdjęcie - transakcje z szablonu

Import z banku

Aby ułatwić wprowadzenie transakcji do systemu, aplikacja pozwala na dokonanie importu operacji z pliku csv wyeksportowanego z banku na widoku "Import".

Po wybraniu banku i wgraniu pliku aby dodać operację do systemu należy dla każdej z nich przyporządkować kategorie oraz przejść do końca widoczny kreator.

Aktualnie obsługiwane jest osiem banków: Alior, ING, mBank, PKO, PEKAO, Millenium, Nest Bank oraz Santander.

Uwaga: system wymaga dokładnie takiego formatu pliku jaki jest udostepniony przez bank

Zdjęcie - import transakcji